Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Szukaj w tym dziale:
GŻ/237-1/2021
 
Przetarg na zbycie składników majątkowych stanowiących mienie Powiatu Legnickiego, użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
 
Termin składania ofert: 14.05.2021 do godz. 13:00
 
 
GŻ/230-2-1/2021
 
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
 
Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/443612
Informujemy, że od 22 marca 2021 r. wszelkie postępowania o wartości poniżej 130 000 zł netto (udzielane zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy PZP) będą  publikowane na platformie zakupowej. Link poniżej:

GŻ/230-1-1/21

Przegląd i konserwacja urządzeń gastronomicznych w kuchni i magazynie żywnościowym Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

link do postępowania na platformie zakupowej