Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Szukaj w tym dziale:

Realizując obowiązek wynikający z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidywane są do wszczęcia w 2021 roku - w załączniku zamieszczonym poniżej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym.

Plan podlega aktualizacji. Będzie korygowany w ciągu roku.

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych aktualizacja 2021.03.24